Logo Gminy Jaśliska

Ogłoszenia o sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 41/2024

Wójta Gminy Jaśliska

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

 

w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Posada Jaśliska

stanowiącej własność Gminy Jaśliska. (PDF)


O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Jaśliska działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz. 1490) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska 

- działka nr ewid. 448 o pow. 0,09 ha, położona w miejscowości Posada Jaśliska, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00064649/0.

Ogłoszenie o przetargu (PDF)

Regulamin przetargu (PDF)

Załącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 2 (PDF)

448 -informacja o wyniku przetargu Jaśliska (docx)

 


 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaśliska działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz. 1490) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska 

- działka nr ewid. 446 o pow. 0,05 ha, położona w miejscowości Posada Jaśliska, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00064649/0.

Ogłoszenie o przetargu (PDF)

Regulamin przetargu (PDF)

Załącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 2 (PDF)

446 -informacja o wyniku przetargu Jaśliska (DOCX)


O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Jaśliska działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz. 1490) ogłasza

 

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska 

- działka nr ewid. 3471 o pow. 0,06 ha, położona w miejscowości Posada Jaśliska, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00064649/0. 

Ogłoszenie o przetargu (PDF)

Regulamin przetargu (PDF)

Załącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 2 (PDF)

3471 -informacja o wyniku przetargu Jaśliska (DOCX)


 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaśliska działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz. 1490) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska 

- działka nr ewid. 177/4 o pow. 0,14 ha, położona w miejscowości Wola Niżna, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00064059/7.

Ogłoszenie o przetargu (PDF)

Regulamin przetargu (PDF)

Załącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 2 (PDF)


 

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Jaśliska działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz. 1490) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska 

- działka nr ewid. 312 o pow. 0,09 ha, położona w miejscowości Wola Niżna, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00064059/7. 

Ogłoszenie o przetargu (PDF)

Regulamin przetargu (PDF)

Załącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 2 (PDF)


 

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Jaśliska działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz. 1490) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska 

- działka nr ewid. 1190 o pow. 0,05 ha, położona w miejscowości Jaśliska, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00063305/0. 

Ogłoszenie o przetargu (PDF)

Regulamin przetargu (PDF)

Załącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 2 (PDF)


 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaśliska działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz. 1490) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska

 

- działka nr ewid. 1188 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Jaśliska, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00063305/0.

Ogłoszenie o przetargu (PDF)

Regulamin przetargu (PDF)

Załącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 2 (PDF)

 

 


 

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Jaśliska działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r. poz. 1490) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska 

- działka nr ewid. 1182 o pow. 0,09 ha, położona w miejscowości Jaśliska, objęta księgą wieczystą nr KS1K/00063305/0.

 

Ogłoszenie o przetargu (PDF)

Regulamin przetargu (PDF)

Załącznik nr 1 (PDF)

Załącznik nr 2 (PDF)


O G Ł O S Z E N I E o II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska - działka nr ewid. 1077 o pow. 0,21 ha, położona w miejscowości Jaśliska

O G Ł O S Z E N I E

o II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska

 działka nr ewid. 1077 o pow. 0,21 ha, położona w miejscowości Jaśliska (pdf)

 

Regulamin II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska (pdf)

zał. nr 1

zał. nr 2