Logo Gminy Jaśliska
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gospodarka odpadami

  • nr rachunku do wpłat za odpady komunalne (śmieci) 70 1130 1105 0005 2479 3420 0006

Wpłat można dokonywać również w kasie Urzędu gotówką lub za pośrednictwem kart płatniczych.