Logo Gminy Jaśliska
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gosopodarka wodno-ściekowa

Pliki do pobrania:

Stawki opłat za wodę i ścieki
Format: pdf, 745.38 kB
Stawki za wywóz nieczystości ciekłych
Format: pdf, 675.14 kB