Logo Gminy Jaśliska
Powróć do: Dla Mieszkańca

GKRPA w Jaśliskach

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Jaśliskach

Siedziba:

Urząd Gminy

Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska

tel. ogólny - 13 43 10 581

Członkowie:

przewodniczący: Kamila Kuchta

z-ca przewodniczącego:Beata Madej

członek: Jan Farbaniec

członek Sebastian Picur

Po wcześniejszym ustaleniu terminu komisja zbiera się w pełnym składzie w godzinach jak również po godzinach pracy Urzędu Gminy w zależności od potrzeb.

Zadania i kompetencje GKRPA określa:

ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZADZENIE NR 61/2016 Wójta Gminy Jaśliska Z dnia 1 sierpnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Serdecznie zapraszamy osoby dotknięte problemem alkoholowym jak również ich rodziny, osoby z otoczenia itp. które uważają, że same potrzebują pomocy bądź uważają, iż inne osoby powinny skorzystać z naszej pomocy.