Logo Gminy Jaśliska

Ogłoszenia o dzierżawie

ZARZĄDZENIE Nr 37/2024
Wójta Gminy Jaśliska z dnia 2 kwietnia 2024 r.
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Jaśliska. (pdf)

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Regulamin przetargu (pdf)

Oświadczenie (DOCX)

Oświadczenie Małżonka (DOCX

Wzór Umowy (DOCX)


ZARZĄDZENIE Nr 35/2024
Wójta Gminy Jaśliska. z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Jaśliskach. (pdf)


ZARZĄDZENIE Nr 19/2024 Wójta Gminy Jaśliska. z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Jaśliskach.
ZARZĄDZENIE Nr 19/2024
Wójta Gminy Jaśliska.
z dnia 5 marca 2024 r.
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do dzierżawy w Jaśliskach. (pdf)


ZARZĄDZENIE Nr 106/2023
Wójta Gminy Jaśliska.
z dnia 11 lipca 2023 r.
w sprawie: zmiany treści ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska (pdf)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska
- działka nr 426 o pow. 0,9300 ha położona w miejscowości Wola Niżna (pdf)

Wykaz osób, które zakwalifikowały się do przetargu (PDF)

 


ZARZĄDZENIE Nr 98/2023 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych w miejscowości Wola Niżna (pdf)

ZARZĄDZENIE NR 97/2023 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 31.07.2023 r na dzierżawę gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska- działka nr 426 (pdf)
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska
- działka nr 426 o pow. 0,9300 ha położona w miejscowości Wola Niżna (pdf)

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu - Regulamin przetargu 
Załącznik nr 1 do regulaminu o przetargu - oświadczenie
 Oświadczenie małżonka 
Wzór umowy 


ZARZĄDZENIE Nr 96/2023
Wójta Gminy Jaśliska 
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i najmu
w miejscowości Jaśliska (pdf)


ZARZĄDZENIE Nr 95/2023
Wójta Gminy Jaśliska 
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Jaśliskach (pdf)


Wójt Gminy Jaśliska   o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony 

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Jaśliska.

 

Przedmiotem dzierżawy jest:

 

działka nr 3013 o pow. 0,26 położona w miejscowości Jaśliska, stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska, objęta Księga Wieczystą nr KS1K/00063305/0, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 65,00 zł rocznie, wysokość wadium wynosi – 10,00 zł.

OGŁOSZENIE (PDF)

REGULAMIN PRZETARGU (PDF)

Oświadczenie (PDF)


Wójt Gminy Jaśliska   o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Jaśliska.

 

Przedmiotem dzierżawy jest:

 

działka nr 2146 o pow. 0,13 położona w miejscowości Jaśliska, stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska, objęta Księga Wieczystą nr KS1K/00063305/0, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 32,50 zł rocznie, wysokość wadium wynosi – 10,00 zł.

OGŁOSZENIE (PDF)

REGULAMIN PRZETARGU (PDF)

Oświadczenie (PDF)


Wójt Gminy Jaśliska   o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Jaśliska.

 

Przedmiotem dzierżawy jest:

 

działka nr 958 o pow. 0,12 położona w miejscowości Jaśliska, stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska, objęta Księga Wieczystą nr KS1K/00063305/0, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 30,00 zł rocznie, wysokość wadium wynosi – 10,00 zł.

OGŁOSZENIE (PDF)

REGULAMIN PRZETARGU (PDF)

Oświadczenie (PDF)


Wójt Gminy Jaśliska o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Jaśliska.

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jaśliska   o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Jaśliska.

 

Przedmiotem dzierżawy jest:

 

działka nr 192 o pow. 0,11 położona w miejscowości Jaśliska, stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska, objęta Księga Wieczystą nr KS1K/00063305/0, cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 27,50 zł rocznie, wysokość wadium wynosi – 10,00 zł.

OGŁOSZENIE (PDF)

REGULAMIN PRZETARGU (PDF)

Oświadczenie (PDF)


 

O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Jaśliska działka nr ewid. 28/4 o pow. 10,32 położona w miejscowości Daliowa (pdf)

Regulamin przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Jaśliska (pdf)

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2