Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

IV sesja Rady Gminy Jaśliska

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z óźn. ) z w o ł u j ę  na dzień 26 czerwca 2024 r. /środa/ o godz. 1700  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska IV sesję Rady Gminy Jaśliska.

 

Porządek obrad

1.        Otwarcie sesji.

2.        Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.         Przyjęcie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Rady Gminy Jaśliska.

5.        Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

6.        Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jaśliska za 2023 r. 

7.        Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych 
i mieszkańców.

8.        Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.

9.        Raport o stanie Gminy Jaśliska za 2023 rok;

a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jaśliska za 2023 rok,

b) debata nad Raportem o stanie Gminy Jaśliska za 2023 rok,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaśliska wotum zaufania /druk 
nr 11/.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska 
za 2023 rok:

a)        przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Jaśliska z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,

b)        przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2023 rok, sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2023 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok,

c)        dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2023 rok.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska 
za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2023 rok /druk nr 12/.

12.    Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy  z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2023 rok.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska  
 z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2023 rok /druk nr 13/.

15.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2024 rok /druk nr 14/,

b)        zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2024 – 2033 /druk 
        nr 15/,

c)      upoważnienia Wójta Gminy Jaśliska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2024/druk nr 16/,

d)     zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaśliska /druk nr 17/,

e)      określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Jaśliska /druk nr 18/,

f)       przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jaśliska na lata 2023-2030 /druk nr 19/,

g)      przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Jaśliska /druk nr 20/,

h)      diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Jaśliska /druk 
nr 21/,

16.    Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.

17.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

18.    Zamknięcie sesji.                                                                                                                  

Wspólne posiedzenie Komisji                                                   

26 czerwca 2024 r. /środa/ o godz. 16.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska.

  Przewodniczący   Rady Gminy Jaśliska  Ryszard Chowaniec

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.