Logo Gminy Jaśliska

XCVII sesję Rady Gminy Jaśliska

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.       z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) z w o ł u j ę  na dzień 30 kwietnia 2024 r. /wtorek/ o godz. 16.00  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska XCVII sesję Rady Gminy Jaśliska.

 

Porządek obrad

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów z XCV i XCVI sesji Rady Gminy Jaśliska.

4.    Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.

5.    Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

6.    Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych 
i mieszkańców.

7.      Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/. 

8.      Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej na 2023 r. dla Gminy Jaśliska.

9.      Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych na zakończenie kadencji.

         10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska /druk nr 519/,

b)   wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Posada Jaśliska /druk nr 520/.

11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 

12. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.

13.  Zamknięcie sesji.

 

 

 

        Wspólne posiedzenie Komisji    30 kwietnia 2024 r. /wtorek/ o godz. 15.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska.  

  Przewodniczący      Rady Gminy Jaśliska                                                                                                                                    Dariusz Adam Puchalik

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności