Logo Gminy Jaśliska

Podkarpacki Naturalny Wypas III

Ocena 0/5

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego do udziału w konsultacjach projektu Programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

Termin konsultacji:

35 dni od dnia ogłoszenia projektu Programu na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie www.podkarpackie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego tj. od 19 lutego do 25 marca 2021 r.
Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu Programu należy przekazywać wyłącznie za pomocną formularza zgłaszania uwag:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: rolnictwo@podkarpackie.pl

Wszystkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi zostaną rozpatrzone oraz zgodnie ze sposobem odniesienia się do nich, zostaną wykorzystane przy opracowaniu programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna RODO
Format: docx, 15.64 kB
Formularz zgłaszania uwag
Format: doc, 45.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności