Logo Gminy Jaśliska

LXXXVIII sesja Rady Gminy Jaśliska

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.       z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)z w o ł u j ę  na dzień 4 października2023 r./środa/o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska LXXXVIII sesję Rady Gminy Jaśliska.

 

Porządek obrad

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.

3.   Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

4.   Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.

5.   Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6.   Zapytania i wolne wnioski radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych 
i mieszkańców.

7.   Interpelacje i zapytania do Wójta /pisemne/.

8.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok /druk nr 459/,

b)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2023 – 2032/druk 
nr 460/,

c)   określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu realizowanych przez Gminę Jaśliska  /druk nr 461/,

d)   wyboru przedstawiciela Gminy Jaśliska do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Zagłębie Ambitnej Turystyki”/druk nr 462/.

9.     Odpowiedzi na zapytania i wnioski. 

10.  Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.

11.    Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.                 

Wspólne posiedzenie Komisji                                                   

4 października2023 r./środa/o godz. 1500

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska.

Przewodniczący Rady Gminy Jaśliska Dariusz Adam Puchalik

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności