Logo Gminy Jaśliska

LXXXIX sesja Rady Gminy Jaśliska

Ocena 0/5

Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jaśliska z dnia 2 listopada 2023 r.  z w o ł u j ę  LXXXIX sesję Rady Gminy Jaśliska w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) na dzień 3 listopada 2023 r. /piątek/ o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska.

 

Porządek obrad

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok /druk nr 464/,

b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2023 – 2032 /druk  nr 465/, 

c) zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Jaśliska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków /druk nr 466/,

d) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jaśliska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w 2024 r. w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”  /druk nr 467/,

e) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jaśliska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w 2024 r. w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” /druk nr 468/,

f) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jaśliska na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w 2024 r. w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”  /druk nr 469/,

g) upoważnienia Wójta Gminy Jaśliska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 /druk nr 470/,

h) upoważnienia Wójta Gminy Jaśliska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023  /druk nr 471/,

i)  upoważnienia Wójta Gminy Jaśliska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023  /druk nr 472/,

j) upoważnienia Wójta Gminy Jaśliska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023  /druk nr 473/,

k) upoważnienia Wójta Gminy Jaśliska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023  /druk nr 474/,

l) uchylenia uchwały własnej Nr LXXXVIII/442/23 Rady Gminy Jaśliska z dnia   4 października 2023 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizacją zadania publicznego /druk nr 475/.

4.  Zamknięcie sesji.

                                                                                         

Wspólne posiedzenie Komisji                                                   

 3 listopada 2023 r. o godz. 7.30 /piątek/ 

w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska.                                    

Przewodniczący   Rady Gminy Jaśliska                                                                                                                                                    Dariusz Adam Puchalik

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności