Logo Gminy Jaśliska

KONSULTACJE "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaśliska w 2023 roku"

Ocena 0/5

  Art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.t.j. z 2022 r.  poz. 572 z późn. zm.), zobowiązuje Radę Gminy, do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Podjęcie takiej uchwały w sprawie przyjęcia „Programu …” stanowi wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Realizując ten obowiązek przygotowany został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaśliska  w 2023 roku”, który stanowi załącznik do projektu uchwały.

„Program…” został opracowany i zgodnie z art. 11a ust. 7 w/cyt. ustawy i jest przekazany najpóźniej do dnia 1 lutego do zaopiniowania:

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;– strona internetowa www.jasliska.info ;

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy.

     Mając powyższe na uwadze, proszę o zajęcie stanowiska w terminie 21 dni od dnia przedłożenia projektu „Programu…”. Niewydanie opinii w tym terminie, uznane zostanie za jego akceptację.

 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności