Logo Gminy Jaśliska

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Ocena 0/5

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy …) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Jaśliska o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy Jaśliska do dnia 31 marca 2024 r wraz z dowodami uiszczenia opłat za odbiór nieczystości lub podpisanych umów.

Powyższe zgłoszenie jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych w formie kontroli na terenie Państwa posesji w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia można pobrać:

·         w Urzędzie Gminy Jaśliska (Jaśliska 171, pokój numer 10);

·         na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jaśliska: 

·         na stronie internetowej (plik poniżej w załączniku).

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku do:

·         Urzędu Gminy Jaśliska – sekretariat lub pokój numer 10;

·         Pocztą na adres: Urząd Gminy Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska;

·         Drogą elektroniczną na adres e-mail: os@jasliska.info lub ug@jasliska.info (skan podpisanego druku).

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany udokumentować korzystanie z usług wywozu ścieków/osadu poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzające systematyczność opróżniania: zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego do druku zgłoszenia do ewidencji prosimy o załączenie kserokopii/zdjęcia umowy z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych, a także dowodu opłaty za usługi asenizacyjne. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów – prosimy o okazanie dowodów opłaty za wywóz nieczystości przez gminę za rok 2023 (faktura VAT).

Pliki do pobrania:

Ewidencja ZO, POŚ.pdf
Format: pdf, 440.03 kB
Zgłoszenie do ewidencji.docx
Format: docx, 19.07 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności