Logo Gminy Jaśliska

ZEBRANIE WIEJSKIE  które odbędzie się w świetlicy wiejskiej, w miejscowości Daliowa

Ocena 0/5

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Daliowa zatwierdzonego uchwałą 
nr LXV/374/18 Rady Gminy Jaśliska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Jaśliska (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2018 r., poz. 5043),

 

zwołuję na dzień 16 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 17.00 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

które odbędzie się w świetlicy wiejskiej, w miejscowości Daliowa

 

Porządek zebrania:

1.    Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2.    Uchwalenie porządku zebrania.

3.      Przedstawienie propozycji wniosku/-ów w sprawie zmiany przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego na 2024 r., dyskusja i głosowanie nad wnioskiem/-ami.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszu sołeckiego na 2024 r.

5.      Zamknięcie zebrania.

 

Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

                    Sołtys sołectwa Daliowa         /-/ Bogusław Janiszewski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności