Logo Gminy Jaśliska

ZEBRANIE WIEJSKIE  które odbędzie się w świetlicy, w miejscowości Moszczaniec

Ocena 0/5

 

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Moszczaniec zatwierdzonego uchwałą nr LXV/374/18 Rady Gminy Jaśliska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Jaśliska (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2018 r., poz. 5043),

 

zwołuję na dzień 23 marca 2024 r. (sobota) o godz. 17.00

ZEBRANIE WIEJSKIE 

które odbędzie się w świetlicy, w miejscowości Moszczaniec

 

Porządek zebrania:

1.      Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku zebrania.

3.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa za 2023 r. 

4.      Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Sołtysa.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa za 2023 r.

6.      Sprawozdanie z wykonania uchwał zebrania wiejskiego.

7.      Sprawy bieżące.

8.      Zamknięcie zebrania.

 

Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

   Sołtys sołectwa Moszczaniec   /-/ Stanisław Sadowski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności