Logo Gminy Jaśliska

ZEBRANIE WIEJSKIE  które odbędzie się w świetlicy wiejskiej, w miejscowości Daliowa

Ocena 0/5

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Daliowa zatwierdzonego uchwałą 
nr LXV/374/18 Rady Gminy Jaśliska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Jaśliska (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2018 r., poz. 5043),

 

zwołuję na dzień 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 17.00 

ZEBRANIE WIEJSKIE 

które odbędzie się w świetlicy wiejskiej, w miejscowości Daliowa

 

Porządek zebrania:

1.    Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2.    Uchwalenie porządku zebrania.

3.    Sprawozdanie z działalności Sołtysa za 2023 r. 

4.    Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Sołtysa.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa za 2023 r.

6.    Sprawozdanie z wykonania uchwał zebrania wiejskiego.

7.      Sprawy bieżące.

8.      Zamknięcie zebrania.

Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

      Sołtys sołectwa Daliowa  /-/ Bogusław Janiszewski

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności