Logo Gminy Jaśliska

ZEBRANIE WIEJSKIE  które odbędzie się w Sali Domu Ludowego w miejscowości Posada Jaśliska

Ocena 0/5

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Posada Jaśliska zatwierdzonego uchwałą nr LXV/374/18 Rady Gminy Jaśliska z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Jaśliska (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2018 r., poz. 5043),

 

zwołuję na dzień 14 września 2023 r. (czwartek) 
o godz.17.00

ZEBRANIE WIEJSKIE 

które odbędzie się w Sali Domu Ludowego w miejscowości Posada Jaśliska

Porządek zebrania:

1.      Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku zebrania.

3.      Przedstawienie propozycji wniosku/-ów w sprawie przedsięwzięć/cia do realizacji finansowanych/ego ze środków funduszu sołeckiego w 2024 r., dyskusja i głosowanie 
nad wnioskiem/-ami.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć/cia w 2024 r.

5.      Sprawy bieżące.

6.      Zamknięcie zebrania.

Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

   Sołtys sołectwa Posada Jaśliska   /-/ Krzysztof Kostycz

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności