Logo Gminy Jaśliska
Powróć do: strona główna

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU INROMACYJNEGO GMINY JAŚLISKA (zwanego dalej serwisem)

Zależy nam, by znajdowali Państwo u nas treści wysokiej jakości jednocześnie Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas priorytetowe. 

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO”, Urząd Gminy Jaśliska w celu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych stosuje postanowienia niniejszego rozporządzenia.

Zebraliśmy poniżej dla Państwa najważniejsze informacje w zakresie przetwarzania danych, a więcej w zakresie informacji o przetwarzaniu można znaleźć na stronnie http://jasliska.biuletyn.net/?bip=1&cid=1183&bsc=N.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych na stronie https://jasliska.info/ jest Wójt Gminy Jaśliska, adres: Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, tel. 013 43 10 586, e-mail: wojt@jasliska.info.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: email iod@jasliska.info lup pisemnie na adres Administratora.

Przetwarzanie Twoich danych – w jakim celu?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzu kontaktowym,
  • poprzez dobrowolne uruchomienie powiadomień w postaci newslettera,
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
  • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • informacyjnym wobec użytkowników.
  • administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług,
  • kontaktowania się z użytkownikiem serwisu.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizacji ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda, dotyczy newsletteru, danych zawartych w formularzu kontaktowym, plików cookie.

Udzielona zgoda na charakter dobrowolny i może zostać w każdym momencie wycofana.

Czas przetwarzania danych osobowych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.). – przez czas określony w tych przepisach.

Możliwość przekazywania Twoich danych – komu? 

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych profesjonalnym podmiotom, takim jak: dostawcy oprogramowania/serwera na rzecz Administratora, obecnie takim podmiotem z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych jest Trol InterMedia sp. z o.o. z siedzibą we Wronkach, ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki, który korzysta z podwykonawców takich jak: Ad First Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronki 18 oraz Beyond.pl Sp. z o.o. ul. Dziadoszańska 9 Poznań.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Wyznaczyliśmy osobę, która dba o bezpieczeństwo danych i jest wyznaczona do kontaktu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania z zakresu przetwarzania danych. Kontakt: e-mail: iod@jasliska.info.

Twoje uprawnienia dot. danych osobowych.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jeżeli zgoda była podstawą do ich przetwarzania. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, wyrazić sprzeciw, przenieść, czy w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania, wnieść skargę do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie. Aby skorzystać z ww. uprawnień wystarczy wysłać e-mail na adres: ug@jasliska.info z określeniem żądania.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Zbieranie danych przez stronę internetową

Strona www https://jasliska.info/ zbiera informacje o użytkownikach serwisu zawarte w plikach cookies, w formie zautomatyzowanego profilowania.  Skutkiem ww. przetwarzania danych będzie analiza danych osobowych i statystycznych. Administrator dba o ochronę prywatności użytkowników, a dane są używane do zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) użytkownika. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu plików cookies na swoim urządzeniu.

 

Jakie są rodzaje plików cookies i w jakim celu korzysta z nich nasza strona

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika na jego urządzeniu końcowym.

Cel: przechowywanie informacji o tym, czy użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze strony za pośrednictwem partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich, np. Facebook, Google, Google Analytics.

Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci.

Jak włączyć/wyłączyć pliki cookies?

Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień. Przykładowo, używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."

Przeglądarki internetowe mają często domyślnie ustawioną możliwość instalowania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

Strona informuje, iż wyłączenie przez użytkownika możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność strony.

Jakie dane są przetwarzane?

Strona https:jasliska.info przetwarza za pośrednictwem plików cookies dane, w tym dane statystyczne, m.in. adres IP, lokalizację.  Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nieodstępowania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Administratora.

Jak zabezpieczamy Stronę?

Strona z powodów bezpieczeństwa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub/i TLS. Szyfrowanie to jest również wykorzystywane na potrzeby transmisji danych poufnych, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas. Fakt szyfrowania danej strony możesz zidentyfikować w linii adresu przeglądarki internetowej - jeśli przedrostek “http://” zostaje zmieniony na “https://” i obok pojawia się ikona kłódki, szyfrowanie jest aktywne. Gdy szyfrowanie jest aktywne, przesyłane do nas dane nie będą mogły zostać odczytane przez stronę trzecią.

 

Źródła pozyskania danych osobowych

Formularze kontaktowe

W każdym przypadku, w którym będziesz kontaktować się z nami z wykorzystaniem formularza kontaktowego, Twoje dane wprowadzone do formularza będą przechowywane przez nas. Dane te będą przechowywane przez nas aż do momentu Twojego zgłoszenia o ich zmianie lub żądaniu skasowania.

Social media

Facebook 
Nasza strona internetowa może wykorzystywać pluginy sieci społecznościowej Facebook, Pluginy te mogą być zidentyfikowane na podstawie zamieszczonego logo Facebook lub przycisku “Lubię to”. Aby uzyskać więcej szczegółów, skieruj się na stronę https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

W chwili odwiedzania przez Ciebie naszej strony internetowej zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką internetową a serwerami Facebook. Umożliwia ono otrzymanie przez Facebook informacji o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej (włączając Twój adres IP). W przypadku wciśnięcia przycisku “Lubię to” w trakcie zalogowania na stronie Facebook, dostawca usług umożliwia utworzenie linku do treści zawartej na naszej stronie internetowej. Pozwala to na powiązanie wizyty na naszej stronie z Twoim kontem w portalu Facebook. Zwracamy Twoją uwagę, iż jako operator tej strony internetowej, nie mamy wiedzy o zakresie danych transmitowanych do Facebook, jak również o sposobie wykorzystania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebook na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation. Jeżeli nie chcesz, aby wizyta na naszej stronie internetowej została zarejestrowana przez Facebook, prosimy o wylogowanie się z konta Facebook przed odwiedzeniem strony.

Jakie przysługują Ci prawa?

W każdej chwili masz prawo do zażądania informacji dotyczącej Twoich danych przechowywanych na naszej stronie internetowej, źródle ich pochodzenia, odbiorcach oraz celu ich zbierania. Posiadasz również prawo do zażądania zmiany, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień, możesz skontaktować się z nami w dowolnej chwili korzystając z adresu kontaktowego wskazanego na stronie internetowej. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.