Get Adobe Flash player

Witryna

EPUAP

Reklama

500 plus

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta Dużej Rodziny

Reklama

Orlik Jasliska

Reklama

Starostwo Powiatowe

Reklama

Urząd Marszałkowski

Reklama

Urząd Wojewodzki

Reklama

GOK

Reklama

Kraina Nafty

Reklama

Aktualności

Ostrzeżenie metorologiczne

Decyzja Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krosnie dotyczącza przydatności wody do spożycia

Powiatowy Inspektorat w Krośnie informuje ,że woda z wodociągu Spółki Wodnej w Jaśliskach jest zdatna do spożycia.(PDF)

Informacja

ZARZĄDZENIE NR 28/2017

WÓJTA GMINY JAŚLISKA

z dnia 17 lutego 2017 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Jaśliska (pdf)

Informacja

ZARZĄDZENIE NR 24/2017

WÓJTA GMINY JAŚLISKA

z dnia 13 lutego 2017 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Jaśliskach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizaji na terenie Gminy Jaśliska (pdf)

XXXIV Sesja Rady Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.  z 2016 poz. 446 z późn. zm./ z w o ł u j ę na dzień 17 lutego 2017 r. /piątek/ o godz. 1700 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska XXXIV sesję Rady Gminy Jaśliska.

Więcej…

Gminne eliminacje w tenisie stołowym

Zapraszamy mieszkańców na zebrania wiejskie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz 3 załącznika nr 5 do uchwały nr XII/61/10 Rady Gminy Jaśliska  z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Jaśliska  w związku z zarządzeniem nr 21/2017 Wójta Gminy Jaśliska
z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Jaśliska

zwołuję na dzień 13 lutego 2017 r.

(poniedziałek)

o godz. 1700

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w Sali Domu Ludowego w Woli Niżnej

Więcej…

Informacja GOPS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję Organizatora Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim poszukuje kandydatów na: rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego i rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne. Szczegóły (PDF)

Informacja

Projekt uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Jaśliska (PDF)

KONTAKT GOPS

Reklama

Kontakt z Urzędem

Reklama

BIP

Reklama

E - mapa Gminy

Reklama

E-URZĄD

Reklama

Zamówienia publiczne

Reklama

ROZKŁAD JAZDY

Reklama

Galeria zdjęć

Reklama

Wystawa

Reklama

Pogoda dla Gminy

Reklama

Nasza Parafia

Reklama

Chór Jaśliski

Reklama

Zesół Muzyczny

Reklama

PERAM

Reklama

RCU UBEZPIECZENIA 731-508-973

Reklama

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości